Kontakty

Základní škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 9, 110 00 Praha 1
www.zssv.cz

Magda Šilarová – třídní učitelka, matematika skupinky  silarova.magdalena@zssv.cz

Lucka Poláková – asistentka    polakova.lucie@zssv.cz

Milena Fučíková, Kateřina Svobodová – francouzský jazyk  fucikova.milena@zssv.cz, svobodova.katerina@zssv.cz

Marta Štěpánová – německý jazyk   stepanova.marta@zssv.cz

s. Veronika – náboženství   sestra.veronika@zssv.cz

Klára Kouklíková – tělesná výchova   kouklikova.klara@zssv.cz

Jana Šafusová, Ondřej Batelka – plavání   safusova.jana@zssv.cz, batelka.ondrej@zssv.cz

Hana Svobodová – český jazyk skupinky  svobodova.hana1@zssv.cz

Kateřina Mácová – prvouka skupinky  macova.katerina@zssv.cz

Markéta Francová – školní psycholožka   francova.marketa@zssv.cz