Učebnice

ČESKÝ JAZYK

SPN – Budu dobře číst, Umím dobře číst

Prodos – Otíkova čítanka, Otíkovy pracovní listy

Nová škola – Písanka 1 – 4 

MATEMATIKA   H-mat – Matematika 1 – 3

ČLOVEK A SVĚT   Fraus – Prvouka

HUDEBNÍ VÝCHOVA   Fraus – Hudební výchova