Učebnice

ČESKÝ JAZYK

Český jazyk pro 2. ročník, Fraus

Český jazyk pro 2. ročnik, hybridní pracovní sešit, 1. – 3. díl, Fraus

Čítanka 2, Fraus

Otíkova čítanka, Prodos

Otíkovy pracovní listy, Rubínka

Písanka pro 2. ročník,vázané písmo, 1. – 3. díl

MATEMATIKA

Matematika, pracovní učebnice pro 2. ročník, 1. – 3. díl, H-mat

ČLOVEK A SVĚT

Hravá prvouka, učebnice pro 2. ročník, Taktik

Hravá prvouka, pracovní sešit pro 2. ročník, Taktik

HUDEBNÍ VÝCHOVA  

Hudební výchova, pracovní učebnice, Fraus