Právě probíráme

PÁTEK 15. 11. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmena N, Z, slabiky DI, TI, NI, DY, TY, NY

ČJ PUČ  Hotová. Prosím překontrolovat, zda nic nechybí a v pondělí odevzdat.

MATEMATIKA

Procvičování číselné řady; čtverec; shodnost v rovině; polovina, čtvrtina; rozklad 10 na dva sčítance.

M PUČ  str. 32

PRVOUKA

Kde bydlím

  • Okolí školy

Prv PUČ  str. 26

 

PÁTEK 8. 11. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmeno J, dvojhláska OU

ČJ PUČ  str. 54

MATEMATIKA

Skládání, stříhání papíru – prostorová představivost, osa souměrnosti; stavba krychlových staveb podle obrázku, určování počtu krychlí v jednotlivých podlažích krychlové stavby, evidence pomocí tabulky.

M PUČ  str. 31

PRVOUKA

Kde bydlím

  • Co mám blízko a co dál

Prv PUČ  str. 25

 

PÁTEK 25. 10. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmeno T, K

ČJ PUČ  str. 47

MATEMATIKA

Modelujeme čísla pohybem – krokování, tleskání; modelujeme sčítání a odčítání pohybem – krokování dopředu, dozadu; zjišťujeme počet prvků, sčítání, odčítání; řešíme reálnou situaci na odčítání nebo dopočítávání.

Píšeme číslici 4

M PUČ  str. 30

PRVOUKA

Kde bydlím

  • V obci

Prv PUČ  str. 22

 

PÁTEK 18. 10. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmeno P

ČJ PUČ  str. 38

MATEMATIKA

Rozklad čísla 10 na tři sčítance, krokování, grafický rytmus

Píšeme číslici 3

M PUČ  str. 29

PRVOUKA

Zkoumáme rostliny

  • Plody a jejich semena

Prv PUČ  str. 21

 

PÁTEK 11. 10. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmeno S, Š, I, Y

ČJ PUČ  str. 35

MATEMATIKA

Shodnost ve 3D, abstrakce barvy od tvaru, orientace v mapce prostorové situace, lineární rytmus barev, čtverec a jeho vlastnosti, osová souměrnost, různé reprezentace téhož čísla

M PUČ  str. 26

PRVOUKA

Zkoumáme rostliny

  • Jehličnaté stromy
  • Keře

Prv PUČ  str. 17

 

PÁTEK 4. 10. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmeno O

Procvičujeme sluchovou analýzu  a syntézu – „mluvíme marťansky“

ČJ PUČ  str. 26

MATEMATIKA

Krokování; evidence počtu obrazců; třídění podle tvaru, barvy; sčítání, odčítání, dopočítávání

M PUČ  str. 21

PRVOUKA

Zkoumáme rostliny

  • Pozorujeme stromy
  • Listnaté stromy

Prv PUČ  str. 15

 

PÁTEK 27. 9. 2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmena A, U, M, E, L

ČJ Pracovní učebnice  str. 21

MATEMATIKA

M Pracovní učebnice  str. 16

PRVOUKA

Všímáme si svých pocitů i pocitů ostatních lidí

Pravidla naší třídy

Prv Pracovní učebnice  str. 13