Právě probíráme

PÁTEK 11.10.2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmeno S, Š, I, Y

ČJ PUČ  str. 35

MATEMATIKA

Shodnost ve 3D, abstrakce barvy od tvaru, orientace v mapce prostorové situace, lineární rytmus barev, čtverec a jeho vlastnosti, osová souměrnost, různé reprezentace téhož čísla

M PUČ  str. 26

PRVOUKA

Zkoumáme rostliny

  • Jehličnaté stromy
  • Keře

Prv PUČ  str. 17

PÁTEK 4.10.2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmeno O

Procvičujeme sluchovou analýzu  a syntézu – „mluvíme marťansky“

ČJ PUČ  str. 26

MATEMATIKA

Krokování; evidence počtu obrazců; třídění podle tvaru, barvy; sčítání, odčítání, dopočítávání

M PUČ  str. 21

PRVOUKA

Zkoumáme rostliny

  • Pozorujeme stromy
  • Listnaté stromy

Prv PUČ  str. 15

 

PÁTEK 27.9.2019 

ČESKÝ JAZYK

Písmena A, U, M, E, L

ČJ Pracovní učebnice  str. 21

MATEMATIKA

M Pracovní učebnice  str. 16

PRVOUKA

Všímáme si svých pocitů i pocitů ostatních lidí

Pravidla naší třídy

Prv Pracovní učebnice  str. 13