Rozvrh

1 2 3 4 5 6
8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.55-12.40 12.50-13.35
PO

ČJ

INF  NÁ

NÁ  INF

ČJ

TV   PL

HV

ÚT

ČJ

FJ   AJ

ČaP

VV

M

ČaS

ST

M

AJ   ČJ

ČJ

FJ   NJ

M

ČT

AJ   NJ

FJ   AJ

ČaS

ČJ   TV

M

TV   ČJ

AJ   NJ

M

ČJ   AJ

ČJ

ČaS